top of page

איך נזהה שיש לכם בעיה ניהולית בחברה?


אחד הדברים המפתיעים שאני עדיין מגלה בחברות רבות, שקיימת חוסר הבנה את התפקידים הניהוליים ואת ההבדלים בן מנהלים שמתמחים באסטרטגיה עסקית, פתוח עסקי וחדשנות, אסטרטגיה שיווקית, אסטרטגיה דיגיטלית, מותג, תקשורת, מכירות ואלו סוגי מנהלים שצריכים לעמוד בראשם של תהליכים אלו

מנכ"לים ממנים סמנ"כלים ומנהלים או מחליטים על תהליכי שינוי, כשאין למנהלים שלהם ניסיון, שלא לדבר על הבנה עסקית חזקה ובלי הבנה של הקשר בן התוכניות לתוצאות העסקיות. תהליכי יישום ולוחות זמנים מבלבלים, תחומי האחריות משיקים וחופפים, מנהלים שחזקים במכירות ומסחר חושבים שהם מנהלי השיווק טובים יותר, מנהלים שמבינים בתקשורת חושבים שעוסקים בדיגיטל או בחדשנות ופיתוח עסקי, מנהלי מערכות מידע חושבים שמבינים באסטרטגיה דיגיטלית וחדשנות עסקית ועוד

הדבר נראה לעין, כשמבקשים לראות את האסטרטגייה השיווקית ומקבלים במקרה הטוב תוכנית יעדים ותקציב שיווק ומדיה. כשמבקשים אסטרטגיית מותג מקבלים תוכנית תקשורת שיווקית ופרסומית ולפעמים מהלכי דיגיטל או אסטרטגית מוצר. כשבקשים זהות ושפה מראים לנו קמפיינים עם אינספור פעילויות מבצעיות ושיתופי פעולה, השקות איזוטריות של שרותים ומבצעים, ללא מכנה משותף, שאינם קשורים אחד לשני, ובטח לא ישיגו את מטרות ויעדי החברה למובילות ורוחיות

בקיצור מבנה ארגוני מבולבל, חוסר הבנה את התפקיד של כל מחלקה, האחריות, המטרות ומתי אנחנו מתחילים ומתי אחרים ואיך עובדים יחד

חוסר מיקוד, פעילויות שונות ומשונות ללא מכנה משותף, ללא זהות, ללא אסטרטגייה אחת. שתופי פעולה שלא תורמים לבידול ואפילו מזיקים לו. כל אחד עובד בחלק שלו, אין אסטרטגייה שיווקית ולכן אגף המכירות או חטיבה עסקית, הם שמובילים, על חשבון תכנון, מיקוד, חדשנות ומובילות. מקרים מדאיגים עוד יותר

מנהלים שלא יודעים מי קהל המטרה העיקרי של החברה ומאפייניו

משרד פרסום שלא מבין את ההבדל בין תדמית ומותג לבין קמפיינים שמשרתים את המכירות של מוצרי ושרותי החברה והמבצעים שלהם

יזום מהלכים שיובילו לטריטוריות חדשות ומבדלות, למקומות שלמתחרים יהיה קשה להגיע, הנו נדיר או מנהלים שמנסים לבדל את החברה, במרכיבים שאינם ברי הגנה מול מתחרים ומבזבזים מיליונים על קמפיינים שיזרקו לפח, כמעט בטווח המיידי, או שמשחקים לידיים של המתחרים

מנהל טובים, מכירים את צרכי הלקוחות הקיימים והפונטציאלים שלו, כולל את רצונותיו וצרכיו, חששותיו, הרגליו והעדפותיו. יודעים לזהות את קהל המטרה העיקרים של החברה, יודעים לייצר שירותים ומוצרים ומהלכים מבדלים, שחשובים ללקוח ושיכולים להגן עליהם בטווח הבנוני לפחות, יודעים לראות צעד קדימה ולחדש כל הזמן, בשרותים שאין להם תחליף אצל המתחרים

מנהלים טובים, מייצרים תוכנית משימות ברורה, עם מבנה ארגוני תומך בו כל אחד יודע את תפקידו ורואה את ההשלכות על התוצאות ועל המטרות והיעדים של החברה

מנהלים טובים, יודעים להטמיע ולגייס את עובדי החברה, לשמור על ערכי החברה והמותג וליצור תחושה של רלונטיות מקסימלית לכל בעלי העיניין, מלקוחות וספקים ועובדים, הסביבה והקהילה בא הם פועלים. מייצרים שיתופי פעולה אסטרטגיים שתומכים בערכי החברה, מתחדשים כל הזמן, שומרים על קשר מתמיד. מפתיעים את לקוחותיהם ועובדיהם, נדיבים ויודעים לתת שרות אמיתי, מכבד, שגורם לכולנו להיות מעריצים ונאמנים להם

Featured Posts
Recent Posts
ארכיון
תגיות
No tags yet.
bottom of page