top of page

היתרונות הכלכליים של העסקת אנשים ששונים ממך או במילים אחרות -גיוון תעסוקתי

שיפור היצירתיות ותחושת הסיפוק של העובדים ממקום העבודה, שיפור התדמית של הארגון, שיפור השירות שניתן ללקוחות, רווחים כלכליים, הם התוצאות של ארגון שכוח האדם שלו מגוון

מחקר מרכזי בתחום זה שערכה חברת הייעוץ הבינלאומית, מקינזי, בדק מאות חברות, מצא כי לחברות שבהן רמת הגיוון מגדרי הגבוהה ביותר הייתה גם התשואה הגבוהה ביותר על הון, תוצאות פעילות ושווי המניות. מכאן ניתן להסיק, כי הנכס המשמעותי ביותר של ארגון הוא לא היכולות הטכנולוגיות/המוצרים או המבנה הארגוני שלו, אלא ההון האנושי, כי אם הוא מגוון – אפשר להרוויח ממנו יותר

ועוד קצת מספרים ממחקרים שונים: שביעות רצון הלקוחות גבוהה ב-39%; פריון העבודה גבוה ב-22%; הרווחיות גבוהה ב-27% ותחלופה של כוח האדם נמוכה ב-22%, לעומת החברות הלא מגוונות

הסיבה לכך נעוצה ביכולות של ארגונים מגוונים להסתגל לשינויים בסביבה החיצונית ולגלות חדשנות רבה יותר. כך נוצרת "תרבות מסתגלת". ממצאים אלה תומכים בסברה שגיוון תעסוקתי הוא מהלך אסטרטגי המספק לחברות יתרון עסקי, משום שהוא מאפשר להן לשכלל יכולות מקצועיות שונות, כמו קבלת החלטות, פיתרון בעיות, חדשנות ויצירתיות

מחקרים נוספים בוצעו בתחום הגיוון מגדרי שעשו רעש גדול בעולם כיוון שהוכיחו כי קיים קשר חיובי בין קידום נשים לעמדות מפתח, לביצועים הפיננסיים של הארגון. בחברות שבהן פעילות יותר נשים בוועד המנהל, רמת הביצועים גבוהה משמעותית מזו של חברות שבהן מעט נשים בהנהלה – בממוצע ב-53% יותר בתשואה על ההון, ב-42% יותר בתשואה על המכירות וב-66% יותר בתשואה על ההון המושקע. בנוסף חברות שמנוהלות על ידי נשים מגיעות להישגים טובים יותר מחברות שמנוהלות על ידי גברים

פערים אלה, נובעים, ככל הנראה, מכמה סיבות עיקריות

העסקה של נשים בעמדות מפתח מעידה על מצפון חברתי ותאגידי, גיוון בוועד המנהלים מוביל לרמת ביצועים ממוצעת גבוהה יותר של חברי הצוות, שילוב טוב יותר של כישורי הנהגה (הכישורים הנשיים משלימים את אלה של הגברים בצוות), גישה למאגר רחב יותר של כישרון, ידע ויכולות (זאת משום שנשים הן משכילות יותר מגברים), הבנה טובה יותר של הצרכנים (משום שנשים הן צרכניות מרכזיות), ניהול טוב יותר של החברה והימנעות מלקיחת סיכונים מיותרים

המסקנה : גיוון כח האדם בחברה אינו רק נושא ש"כדאי שיהיה" כדי למצב את החברה במקום טוב כחברה שאחריות תאגידית חשובה לה או כדי למצוא עוד כח אדם איכותי, אלא כי שורת הרווח יוצאת נשכרת אף היא מן הגיוון . חברה שרוצה להיות בת קיימא לאורך זמן חייבת להתייחס לנושא זה כאל ראשון במעלה, ולהתחיל לשלב בתוך כח האדם שלה מגזרים שונים : נשים , חרדים, דתיים, ערבים, עולים חדשים , בעלי מוגבלויות, בעלי נטיות מיניות שונות כמו גם צעירים ומבוגרים, כל אלה יגרמו לכם פשוט להרוויח יותר

Featured Posts
Recent Posts
ארכיון
תגיות
No tags yet.
bottom of page