top of page

יום כיפור האמיתי שלנו


יום כיפור הוא בעצם להבין שלכל תוצאה יש סיבה, גם כשעברו שנים. תוצאות לא טובות בחיינו מגיעות ממעשים לא מדויקים בעברנו או פעילויות חסרות מודעות, שאינן מחוברות למי שאנחנו באמת. חיים של זיוף, חוסר אותנטיות ומניפולציות. אני סולחת ולא נוטרת טינה למי שפגע בי בחיי. לא אנקום, לא ארכל ולא אשתמש במילים שלי, כדי להזיק לאחר. לפחות מקווה ככה. בטוחה שמתפלק לי לא מעט, אבל משתפרת עם השנים והניסיון. ליום הזה אין קשר לאלוהים ואם היה קיים, הוא בטח לא כועס. לתיקון הכאב האנושי ושל כולנו צריך הבנה של חוקי החברה והיקום ולזה צריך שתהיה רק מודעות. 

תבקשו סליחה באמת, מבן אדם שפגעתם בו או זלזלתם בו, כדי לנקות את החיים שלכם מההשלכות של המעשים והמילים שלכם עליו ועל עצמכם. אהבת לרעך כמוך, כל השנה, זאת המצווה היחידה שיש לקיים. גמר חתימה טובה לאלו שצמים ושלא צמים. גלית בן שמחון
Featured Posts
Recent Posts
ארכיון
תגיות
No tags yet.
bottom of page