top of page

הארגונים החדשים/ארגוני העתיד


העולם הטכנולוגי והדיגיטלי משנה חברות ומגדיר מחדש את האופן בו אנחנו מנהלים את העסקים שלנו. מבנה ארגוני משתטח, תהליכי קבלת החלטות מהירים, גבולות מטשטשים, בין מנהלי הארגון, העובדים, הלקוחות והספקים. דמקורטיה ארגונית. הציבור ולקוחות משתתפים בתהליכי קבלת החלטות של הארגון ומשפיעים עליהם. הארגונים פחות פורמלים, פחות נוקשים. יותר אנושיים. משתפים פעולה עם הקהילה והחברה ולוקחים אחריות לאיפקט שהם מיצרים. היעדים והמדדים ברורים, שקופים, הפידבק מיידי, שיקוף של תוצאות, התרומה של העובד ברורה ושינויים נעשים תוך כדי עבודה. תקשורת פתוחה והתקדמות מהירה, ללא הררכיה ישנה, הביצועים משתפרים, כך גם תגמול העובדים, רווחה אמיתית, גאוות יחידה, כיף להגיע לעבודה. כבר רואים זאת בכל חברות ההייטק בארץ WIX, TABOOLA, GOOGLE, FACEBOOK

חברות גדולות, קטנות מתחילות להבין שחייבים להשתנות, אחרת עובדים יעדיפו לעבוד במקומות העבודה החדשים האלו, שכבר לוקחים את מיטב האנשים אליהם ומפנקים אותם, בסביבת עבודה, שכיף לקום אליה בבוקר.

בנוסף, ערכים מקבלים ביטוי חשוב ביותר בהחלטות של עובדים ולקוחות. אנשים רוצים לעבוד בחברות שמשפיעות לטובה על הקהילה ועל החברה. אנשים יענישו חברות שלא פועלות באחריות.

כדי להשאר רלבנטים אנחנו צריכים להשתנות ולמדוד באמת את מה שחשוב היום לחברות.

איך תזהו את הארגונים החדשים/ארגוני העתיד?

סביבת העבודה:

השולחן חם – ניידות בתוך המשרד. יושבים איפה שרוצים. בעלי תפקידים שונים חולקים מיקום.

שכירת מקום בחלל עבודה משותף מספק חיצוני שדואג לכל ניהול המשרדים.

מוביליות –ללא מקום קבוע. עבודה מרחוק. מכמה מקומות.

עבודה מהבית – אחוז משרה קבוע של עבודה מהבית.

זמני העבודה:

עבודה חלקית רגילה: חוזה קבוע בחלקיות משרה;

עבודה מתחלפת– קבוצות של עובדים עושות את אותם תפקידים ברוטציה.

שעות משתנות וגמישות ועונתיות - תחילה וסיום של יום עבודה בשעות "לא רגילות" או יום מקוצר.שעות עבודה משתנות לפי שינויים עונתיים.

תשלום על פי תוצאות – ללא שעות עבודה מוגדרות, אלא לפי תוצאות מוגדרות מראש.

צורת ההתקשרות:

מיקור חוץ – הבסיס בבית, % משרה קבוע. פרילנסרים.

שיתוף ושת"פ - מאגר משותף של עובדים עמיתים.

שימוש בעובדים לשעבר.

חוזה זמני - מילוי מקום באופן זמני.

התפקידים:

בחירה עצמאית – מועסקים בוחרים את המשימות בעצמם.

רוטציה – ביצוע סבב של עובדים בין תפקידים.

רב תחומיות – הכשרת עובדים למילוי מגוון תפקידים.

צוותים גמישים – ללא צוות קבוע. ציוות גמיש על פי צרכים.

למי שלא רוצה שהשינויים בשוק יפתיעו אותו, מול מנהליו, עובדיו, לקוחותיו, ספקיו ומי שרוצה להיות הראשון בבחירה שלהם, צריך להערך כבר עכשיו.

לפגישת הכרות אנא פנו אלי במייל:

galitbensimhon@gmail.com

networking-platforms-2/

Featured Posts
Recent Posts
ארכיון
תגיות
No tags yet.
bottom of page